Stappenplan samenwerking Grenzeloos actief

Om sport en bewegen voor iedereen met een beperking mogelijk te maken en de vraag naar sport- en beweegaanbod te matchen aan een passend aanbod in de buurt is krachtbundeling van verschillende partijen nodig. Deze samenwerking heeft een grotere kans van slagen als organisaties uit de sport, zorg en het sociale domein intensief samenwerken. Kennis over sport en bewegen en mensen met een beperking wordt gebundeld, er is meer bereik en het draagvlak is groter. Bovendien leidt goede samenwerking vaak tot een betere match van de vraag met het aanbod. Maar hoe werken organisaties uit deze verschillende hoeken succesvol samen? Vier logische stappen op een rij.

 

Stappenplan voor samenwerking

Het stappenplan is primair geschreven vanuit gemeenten. Het initiatief kan natuurlijk ook vanuit andere partijen komen. Lees het plan dan ook op deze manier. Verder geldt dit stappenplan voor zowel nieuwe als bestaande samenwerkingsverbanden die met een nieuw initiatief beginnen.

de tekening laat een kronkelige oranje weg zien opgedeeld in 4 trajecten met een start en een finish. Dit als metafoor voor het stappenplan