Stappenplan Beweegvriendelijke Omgeving

Het ontwikkelen van een beweegvriendelijke omgeving is een reis op zich. De invulling van een beweegvriendelijke omgeving is overal anders, sterk afhankelijk van de lokale context. En “hoe” doe je dat dan? Welke mogelijkheden heb je in jouw omgeving?

Het stappenplan Beweegvriendelijke omgeving is geschikt voor professionals en vrijwilligers die de reis naar een beweegvriendelijke omgeving willen maken. Die de route willen uitstippelen door middel van kaders en stappen, of al op weg zijn en wel zien waar ze uitkomen.

In eerste instantie is het stappenplan opgesteld mensen werkzaam in de gemeentelijke werkomgeving. Echter, ook sportservicepunten, GGD’en, scholen of sportverenigingen kunnen onderdelen en instrumenten uit dit stappenplan goed gebruiken.

Een proces om te werken aan een beweegvriendelijke omgeving verloopt dynamisch. Dit stappenplan is geschreven in een “ideale” volgorde. Natuurlijk is dat niet exact de volgorde die je altijd in praktijk doorloopt, of die past bij jouw organisatie. In de praktijk komt het ook vaak neer op kansen pakken die zich voordoen en aansluiting vinden bij het beleid van andere sectoren. Het is een route van doen, proberen en inspireren.

Gebruik wat voor jou op het moment interessant en bruikbaar is. Elke stap wordt kort beschreven en voorzien van een aantal praktische tips.

Succes!