Gebruik gegevens aanbodkant

Bij het analyseren van gegevens aan de ‘aanbodkant’ gaat het om welke sport- en beweegactiviteiten worden aangeboden, waar het aanbod zich bevindt, voor welke leeftijdscategorie het aanbod is en voor welke beperking het aanbod geschikt is. Het sportaanbod voor mensen met een beperking is door regionale samenwerkingsverbanden, provinciale sportorganisaties, sportbonden en andere organisaties in kaart gebracht. Geen van de opties claimt volledig te zijn. De volgende bronnen kunnen je inzicht geven.

Waar vind je meer informatie over het aanbod?

Wat krijg je te zien?

Sportzoekers

U krijgt een zoekscherm te zien waarin u op basis van een aantal criteria data kunt filteren. De criteria zijn per sportzoeker verschillend.  De criteria sport, doelgroep en gemeente kunnen bij iedere sportzoeker worden gehanteerd om te filteren. Bij Gehandicaptensport Nederland filter je op provincie.

Relevante data

Hoe kun je deze data gebruiken?

Orden de data, bijvoorbeeld in een Excellbestand dat je kunt bewerken. Je kunt ordenen op

 • Per wijk/ gebied/ gemeente of regio: voor welke leeftijd is er sportaanbod beschikbaar.
 • Per wijk/ gebied/ gemeente of regio: voor welk soort beperking is er sportaanbod beschikbaar.
 • Per wijk/ gebied/ gemeente of regio: welke sport- en beweegactiviteiten worden aangeboden voor mensen met een beperking.

De gegevens geven inzicht in waar het aanbod beschikbaar is, welke sport- en beweegactiviteiten worden aangeboden, voor welke leeftijdscategorie het aanbod is en voor welke beperking het aanbod geschikt is.  Per ordening kunnen de locaties zichtbaar gemaakt worden via Google maps. Bepaal vooraf of je wilt ordenen per wijk, gebied, gemeente of regio. De analyse is te gebruiken in combinatie met de analyse van de vraag en de beleidsanalyse. Op deze wijze krijg je zicht op de match tussen de vraag naar en het aanbod van passend sportaanbod en het gemeentelijk beleid. Met de resultaten kunnen gericht keuzes worden gemaakt in de (door)ontwikkeling van gemeentelijk beleid.

Over

 • Uniek sporten
  Uniek sporten is een online community voor aangepast sporten, waar vraag en aanbod van gehandicaptensport samenkomen. Mensen met een beperking kunnen via Uniek sporten een geschikte sport vinden in de eigen regio.
 • Provinciale Sportorganisaties
  Sport Drenthe en Sportservice Overijssel zijn provinciale sportorganisaties. Zij adviseren en ondersteunen organisaties bij de inzet van sport en bewegen.
 • Gehandicaptensport Nederland
  Gehandicaptensport Nederland is de bij de NOC*NSF aangesloten sportbond die zich richt op het bevorderen van sport- en beweegparticipatie van mensen met een handicap.
 • Harteraad
  De Harteraad is er voor iedereen met hart- en vaataandoeningen, voor hun naasten en voor zorgverleners.
 • Edwin van der Sar Foundation
  De Edwin van der Sar Foundation realiseert projecten ter ondersteuning van mensen met hersenletsel op het gebied van revalidatie, participatie en preventie.