Mulier Instituut

Het Mulier Instituut is een onafhankelijke en landelijk opererende stichting. Het doel van het Mulier Instituut is de bevordering van de sociaal-wetenschappelijke kennisontwikkeling en beleidseffectiviteit op het terrein van sport.

Activiteiten en werkwijze

Het Mulier Instituut is opgericht om de versnippering in het (universitaire) sportonderzoek tegen te gaan. Door bundeling en afstemming van onderzoeksactiviteiten werd het mogelijk continuïteit te bieden aan sportonderzoekers en tijdreeksen te ontwikkelen om ontwikkelingen in de sport te monitoren. Het Mulier Instituut streeft naar betrouwbare en bruikbare kennis voor en over sport.

Voor zijn dataverzamelings- en monitoractiviteiten ontvangt het Mulier Instituut subsidie van het ministerie van VWS. In aanvulling daarop werft het Mulier Instituut middelen voor zijn wetenschappelijk onderzoek bij organisaties als NWO, ZonMw en de EU. Daarnaast voert het Mulier Instituut van oudsher opdrachtonderzoek uit voor derden (overheden, sportorganisaties, bedrijven) en entameert het projecten voor eigen rekening.