Beweegvriendelijke omgeving scan

Beweegvriendelijke omgeving scan

Met de Beweeg Vriendelijke Omgeving Scan (BVO scan) krijgt u op een snelle en simpele manier inzicht te in de beweegvriendelijkheid van een buurt of wijk. En het helpt ook om het onderwerp ‘ruimte voor bewegen’ op de (politieke) agenda te zetten en hierover in discussie te gaan.

De BVO Scan geeft antwoord op de vraag of burgers in hun directe leefomgeving voldoende worden uitgedaagd en gefaciliteerd om te sporten en te bewegen. De scan geeft inzicht op welke vlakken verbetering mogelijk is.

Fysieke en sociale aspecten

De BVO Scan bestaat uit 30 stellingen, die samen de beweegvriendelijkheid van een wijk of buurt bepalen. Zowel fysieke als sociale aspecten komen aan bod in de scan.

Voor wie?

De scan is bedoeld voor lokale professionals die betrokken zijn bij het bevorderen van gezond sport- en beweeggedrag en voor Ruimtelijk Professionals. Bij het uitvoeren van de scan kunnen ook professionals die nog niet betrokken zijn bij gezond sport- en beweeggedrag, maar daarin wel een rol kunnen spelen, worden betrokken. Ook is het aan te bevelen om wijkbewoners en partners in de wijk te betrekken.

De BVO scan

Download de BVO scan

Op de volgende pagina’s vindt u respectievelijk uitleg over het doel van de scan, de instructie en de interpretatie en analyse van de BVO score.

De Scan is ontwikkeld, binnen het project Beweegvriendelijke Omgeving door Kenniscentrum Sport (voorheen NISB) samen met DSP-Groep.