2.4 FAQ

 • Waar vind ik een goed ‘stoppen met roken’ programma?
  Bij Loket Gezond Leven kunt u de i-Database raadplegen voor goed beschreven interventies op het gebied van gezonde leefstijl en roken.
 • Wat zijn financiële gevolgen van roken voor het werk?
  Dit zijn onder meer:

  • verzuimkosten: rokers verzuimen gemiddeld 1,5 dag meer dan niet-rokers;
  • schoonmaakkosten van rookruimtes, asbakken voor de deur en onvoorziene kosten als medewerkers stiekem roken in daarvoor niet-bestemde ruimtes;
  • niet-productief: rokers nemen gemiddeld vaker een pauze om te roken.
 • Hoeveel Nederlanders roken?
  In de jaren zestig en zeventig was roken gebruikelijk, vooral onder mannen. Vanaf eind jaren zestig tot begin jaren negentig nam het percentage rokers flink af. De daling is daarna afgezwakt.

  • Van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder rookte 23% in 2013 wel eens; 18% rookte dagelijks.
  • In 2013 rookte 26% van de mannen en 20% van de vrouwen wel eens.
  • Het hoogste percentage rokers valt in de leeftijdscategorie van 20 tot 30 jaar (34%).
  • Het totaal aantal rokers onder de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder was in 2013 ongeveer 3,4 miljoen. Bron: Trimbos.
 • Kunnen werknemers een klacht indienen over roken op het werk?
  Ja, dit kan bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Deze autoriteit controleert op de naleving van de Tabakswet. Bij een overtredingen van het rookverbod of klachten kunnen werknemers een melding doen via de NVWA.
 • Staat uw vraag er niet bij?
  Staat uw vraag er niet bij? Geef deze aan ons door via info@kcsport.nl.