2.1 Stappen

1 Draagvlak

In de Tabakswet staat dat werknemers recht hebben op een rookvrije werkplek. De werkgever is hiervoor verantwoordelijk en hij moet er voor zorgen dat de wet nageleefd wordt. Als men zich niet aan de regels houdt is het aan de werkgever om stappen te ondernemen:

 • Roken op het werk mag alleen in aparte rookruimten. Een werkgever kan hiervoor een ruimte inrichten, maar dit is niet verplicht;
 • Bedrijfsvoertuigen zijn ook werkplekken. Het rookverbod geldt dus ook in leaseauto’s en vrachtwagens, ook als er niemand meerijdt. Is het voertuig uw eigendom en rijdt er niemand anders in? Dan geldt het rookverbod niet;
 • communiceer het geldende rookbeleid van de organisatie.

2 Structuur

Stel in het rookbeleid tabaksrook als gevaarlijke stof centraal. Het gaat niet om stigmatisering van rokers, maar om het voorkomen van gezondheidsproblemen door blootstelling aan tabaksrook. Dit houdt in dat:

 • regels rondom roken en werk duidelijk zijn voor medewerkers, bijvoorbeeld als onderdeel van het huisreglement inclusief een beschrijving van sancties;
 • als er rookruimtes zijn (dit is niet verplicht), zorgen voor een goede ventilatie en afzuiging.

3 Behoefte analyse

Nu er een wettelijk recht is op een rookvrije werkplek is er minder noodzaak voor het achterhalen hoe medewerkers tegen roken op het werk aankijken. Wat u wel kunt nagaan:

 • is er overlast vanuit rookruimtes of andere plaatsen die aangewezen zijn als rookplek;
 • bij overlast van tabaksrook: zijn er suggesties voor andere rookruimtes;
 • valt vanuit de aard of visie van het bedrijf een geheel rookvrij bedrijf te overwegen? Als een bedrijf veel investeert in de gezondheid van de werknemers, kan een geheel rookvrij bedrijf een logische vervolg stap zijn;
 • kunnen we ondersteuning bieden bij ‘Stoppen met roken’?

4 Plan van aanpak

Het plan van aanpak kan gericht zijn op:

 • het inrichten van een rookvrije werkomgeving;
 • inrichting van een rokersruimte op het werk;
 • aanbieden van ondersteuning om te stoppen met roken op vrijwillige basis.
 • effectieve programma’s om te stoppen met roken worden vergoed vanuit de basisverzekering van de werknemer.

5 Actie

Eens in de zoveel tijd aandacht vragen voor het rookbeleid kan geen kwaad. Denk aan de volgende acties voor bijvoorbeeld nieuwe medewerkers of veranderingen in het rookbeleid:

 • communiceer over het rookbeleid, de regels en wat u als organisatie doet rondom een rookvrije werkplek;
 • geef informatie over de mogelijkheden om te stoppen met roken vanuit het bedrijf en via andere organisaties;
 • haak met een groep collega’s aan bij landelijke campagnes zoals ‘Stoptober’.

6 Evaluatie

In deze fase bekijkt u of er sprake is van een effectief rookbeleid:

 • er zijn duidelijke afspraken waar binnen het gebouw (rookruimtes) of daarbuiten (zoals binnentuin, abri) gerookt mag worden;
 • deze ruimtes/locaties staan duidelijk aangegeven;
 • het beleid geeft duidelijk aan wat de sancties zijn als er toch gerookt wordt op daarvoor niet bestemde plaatsen;
 • de afspraken binnen het beleid worden nageleefd door iedereen in het bedrijf;
 • maken werknemers gebruik van de mogelijkheden die het bedrijf biedt om te stoppen met roken.

7 Borging

Om de aandacht voor niet-roken op het werk vast te houden, is herhaaldelijke aandacht nodig:

 • communiceer jaarlijks over (veranderingen in) het rookbeleid;
 • organiseer jaarlijks een gezondheidsweek of –plein waarbij stoppen met roken één van de thema’s is;
 • maak gebruik van materiaal uit publiekscampagnes in het bedrijf, zoals posters en brochures.