1.4 FAQ

 • Wanneer bewegen medewerkers voldoende?
  De beweegrichtlijn voor volwassenen en ouderen is als volgt:

  • Bewegen is goed, meer bewegen is beter.
  • Doe minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, verspreid over diverse dagen. Langer, vaker en/ of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel.
  • Doe minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen.
  • En: voorkom veel stilzitten.

  Het nemen van de trap, lunchwandelen, met de fiets naar het werk of wat verder lopen naar de printer, watertank of het koffieautomaat dragen op eenvoudige wijze bij aan een gezonde leefstijl.
  Voor het verbeteren van de conditie van het hart- en vaatstelsel, is intensievere beweging en sport nodig: dat is de minimale 150 minuten matig intensief inspannen.
  Daarnaast is gebleken dat langdurig zitten op het werk ook niet zonder risico’s is. Daar is een simpel advies om zo regelmatig mogelijk even op te staan. (elke 30 minuten, 2 minuten staan of lopen).
  Voor meer informatie, lees het artikel “hoeveel moet je bewegen” op Allesoversport.nl

 • Zijn er richtlijnen voor bedrijven over werk en bewegen?
  Voor bedrijven heeft TNO aanbevelingen opgesteld over de hoeveelheid gewenste beweging in het werk die bijdragen aan de gezondheid van medewerkers. Samengevat zijn de belangrijkste aanwijzingen uit dit artikel:

  • stimuleer medewerkers minimaal 30 minuten (tenminste matig intensief) tijdens werk, lunchpauze en of woon-werkverkeer te bewegen;
   voorkom dat medewerkers langer dan maximaal 1 uur aaneengesloten staan tijdens het werk. Op een werkdag gezien, is het aan te bevelen niet langer dan 4 uur per dag te staan;
  • hanteer de regel dat medewerkers maximaal 2 uur aaneengesloten zittend werk verrichten;
  • het nemen van de trap, lunchwandelen, met de fiets naar het werk of lopen naar de printer of het koffieapparaat dragen dus op eenvoudige wijze bij aan het halen van de Beweegnorm. Verder stimuleert het gebruik van hoog-laag tafels het afwisselen van houding: medewerkers kunnen zelf bepalen of ze dan staand of zittend werken.
 • In mijn bedrijf wordt al voldoende bewogen. Waarom nog meer stimuleren?
  Het kan zijn dat de bewegingen die werknemers tijdens hun werk uitvoeren eenzijdig, belastend of langdurig zijn, en risico geven op rug- en RSI-klachten. Meer of anders bewegen is juist voor deze doelgroep belangrijk.
 • Zijn er fiscale voordelen bij het opzetten van een beweegbeleid?
  Ja, deze zijn er! In de Werkkostenregeling staan de mogelijkheden beschreven.
 • Kan ik de zorgverzekeraar en de Arbodienst betrekken bij beweegbeleid?
  Veel verzekeraars en Arbodiensten bieden pakketten waarin zij gezond gedrag van werknemers stimuleren. Bekijk met uw zorgverzekeraar of Arbodienst wat de mogelijkheden zijn.
 • Wat is de relatie tussen sporten en verzuim?
  Uit TNO onderzoek naar de relatie tussen verzuim en sport, blijkt dat het verzuim van sportende werknemers lager is dan dat van niet-sportieve medewerkers. Over een periode van vier jaar verzuimen sportende werknemers ruim 20 dagen minder dan niet-sportieve collega’s. Dit effect is het grootst bij zittend werk.
 • Hoe zit het met verzuim door sportblessures?
  Sporten geeft een risico op blessures. Maar de kosten van eventuele blessures worden ruimschoots gecompenseerd door gezondheidswinst en lager ziekteverzuim van mensen die sporten.
  Bij blessures kunt u altijd nagaan in welke mate ziekteverlof nodig is. Kijk samen met de medewerker wat hij of zij nog wel kan en zorg voor een oplossing voor woon-werk verkeer als dat het knelpunt is.
 • Wie is verantwoordelijk voor een ongeval tijdens een beweegactiviteit?
  Zorg dat u zoveel mogelijk risico’s uitsluit. Let op de veiligheid bij het organiseren van activiteiten. Noodzaak is dat de instructeurs van tevoren vragen naar blessures en veiligheidstips meegeven.
  Als een blessure opgelopen wordt tijdens een beweegactiviteit op het werk, kan dit gezien worden als een bedrijfsongeval. In dat geval kan de werkgever aansprakelijk gehouden worden. Mits u hierover schriftelijke afspraken maakt met de werknemer en de werknemer zich hiervoor kan verzekeren.
 • Kan ik via bewegen ook aandacht voor andere leefstijlthema’s krijgen?
  Ja, juist vanuit bewegen kan dit goed. Medewerkers die meer bewegen en sporten hebben in de regel ook meer aandacht voor goede voeding. Door zich fitter en weerbaarder te voelen, neemt ander ongezonder gedrag zoals roken of (overmatig) alcohol drinken vaak af.
  Bewegen is een van de meest effectieve manieren om te kunnen ontspannen en op een goede manier met stress om te kunnen gaan.
  Klik voor meer informatie over de andere BRAVO-thema’s (Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning) in het BRAVO kompas.
 • Staat uw vraag er niet bij?
  Staat uw vraag er niet bij? Geef deze aan ons door via info@kcsport.nl.