1.1 Stappen

1 Draagvlak

Een goed project om meer bewegen op en rond het werk te stimuleren heeft een enthousiaste manager nodig EN een enthousiaste projectgroep. Beiden zijn nodig om succesvol aan de slag te gaan.

Inventariseer in uw organisatie bestaande activiteiten die bewegen stimuleren. Denk daarbij aan personeelsuitjes, woon-werkverkeer en de niet-georganiseerde activiteiten zoals wandelen tijdens de lunch, het gebruik van de fiets op het bedrijfsterrein, trapgebruik en de in het werk ingebouwde ‘loopjes’ naar printer of koffieautomaat.

Maak gebruik van resultaten uit onderzoek (zie Artikelen en Links), zoals over de relatie bewegen en gezondheid of juist verzuim, om op een andere manier aandacht voor bewegen te krijgen.

Breng de kosten en baten voor uw organisatie in kaart om het management te overtuigen aan de slag te gaan met beweegbeleid. Kijk op www.Duurzameinzetbaarheid.nl voor inspirerende voorbeelden.

De folder Meer bewegen kan u bedrijf winst opleveren biedt handige informatie. De informatie is ook voor het MKB uitgewerkt.

2 Structuur

Een werkgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende afdelingen van het bedrijf kan via het 7-stappenplan systematisch een beweegbeleid invoeren. Kijk bij Stap 2. Structuur of er al een dergelijke groep bestaat binnen het bedrijf.

3 Behoefteanalyse

Voor de start van een of meerdere beweegactiviteiten op het werk is het belangrijk om de wensen en behoeften van de medewerkers in kaart te brengen. Succes van een dergelijk aanbod valt of staat met de aansluiting bij wat de mensen willen. Zorg dat er voor elk wat wils is zodat ook de minder sportieve medewerkers een activiteit vinden die hen aanspreekt.

Onder Stap 3. Behoefteanalyse worden verschillende checklists aangeboden om wensen in kaart te brengen.

4 Plan van aanpak

De resultaten van de behoefte analyse bieden een startpunt voor het beweegbeleid. Een algemene tip voor het plan van aanpak: houd het aanbod van beweegactiviteiten breed, zodat er voor ieder wat wils is. Sluit aan bij de wensen die uit de behoefte analyse naar voren komt. Dit vergroot het animo om mee te doen.

Neem in het Plan van Aanpak alle informatie op die nodig is om beweegactiviteiten te organiseren in het bedrijf. Welke activiteiten, voor wie, wanneer vinden ze plaats, wie begeleid de activiteiten etc.

NISB adviseert de volgende laagdrempelige beweegactiviteiten die relatief eenvoudig in te voeren zijn en die volgens TNO onderzoek de mate van bewegen positief en effectief stimuleren:

 1. Lunchwandelen
  Lunchwandelen nodigt werknemers op een laagdrempelige manier uit tot meer bewegen. Het is niet duur en vraagt weinig inspanning. Lunchwandelen is goed te combineren met aandacht voor gezonde voeding en ontspanning.
 2. Fietsen Scoort
  Fietsen Scoort is een innovatief programma dat werknemers stimuleert tot het gebruik van de fiets als vervoermiddel. Voor de werkgever is er een fiscaal voordeel.
 3. Coach methode
  Coach is een wetenschappelijk onderbouwde methode die beweging inbouwt in het dagelijks (werk)leven. Coach biedt individuele programma’s op maat aan werknemers die vanuit gezondheidsoverwegingen meer moeten bewegen.
 4. Bedrijfssport
  Bedrijfssport zoekt voor u een passend en professioneel aanbod dat aansluit op de vraag naar ondersteuning bij sport- en beweegactiviteiten. Daarnaast is een simpel advies om vaker op te staan en iets verder te lopen naar de printer of de koffie automaat een effectieve maatregel om mensen die lang zitten op het werk regelmatig in beweging te krijgen.

5 Actie

Na het maken van de plannen is het tijd voor ACTIE!

Communiceer over de activiteiten en aandacht voor bewegen en gezondheid binnen de organisatie. Laat medewerkers aan het woord over hun beweegervaringen, publiceer foto’s en informatie van activiteiten en moedig nieuwe deelnemers aan de volgende keer ook mee te doen.

Geef ruimte aan nieuwe initiatieven en betrek hierbij enthousiaste mensen, de zogenaamde ‘aanjagers’. Op deze manier wordt bewegen op het werk ‘normaal’.

Naast concrete beweegactiviteiten is het ook goed te kijken naar manieren om het werk zelf ‘actiever’ te maken. Bijvoorbeeld door een andere indeling van werkruimtes, het gebruik van zitballen en sta-zit tafels of door bepaalde voorzieningen op loopafstand te plaatsen (printers, kopieermachine, waterkoeler of koffieautomaat).

Beweging is ook vaak via de inrichting en de omgeving van het gebouw te bevorderen. Bijvoorbeeld door duidelijk te markeren waar de trap zich bevindt en het trapgebruik te stimuleren door het trappenhuis aantrekkelijker te maken met voetstappen of teksten op de muur die naar de trap toe leiden, muziek, planten of kunst. Op deze manier gaan medewerkers ongemerkt meer bewegen. Dit is een strategie om ook de minder actieve werknemer in beweging te krijgen.

6 Evaluatie

Beweegbeleid kunt u evalueren door te kijken naar:

 • deelname aan de diverse activiteiten. Blijft deelname hoog of hebben activiteiten nieuwe aandacht nodig?;
 • ervaringen van deelnemers: wat is positief, wat kan beter?
 • ervaringen van het management: wat vinden zij van beweegbeleid tot nu toe? Hebben ze suggesties voor verbetering;
 • ervaringen van het projectteam zelf.

Kijk bij Stap 6.Evalueren voor diverse manieren om de evaluatie uit te voeren.

7 Borging

Aandacht voor bewegen kunt u op diverse manieren verankeren binnen uw organisatie:

 • Beweeg- en gezondheidsbeleid inbedden bij personeelszaken bijvoorbeeld en koppelen aan duurzame inzetbaarheid van personeel;
 • bij het woon-werkverkeer meer aandacht schenken aan het stimuleren van fietsen naar het werk, gebruiken van OV en het gebruiken van een vouwfiets bij leaseauto’s, met tips voor parkeren buiten het centrum van steden.
 • in de Risicio Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) niet-bewegen als arbeidsrisico opnemen: welke mogelijkheden zijn er om meer bewegen in het werk in te bouwen? Denk aan inrichting van de werkplek (printer ver weg, dynamisch meubilair, trapgebruik aanmoedigen etc) en inrichting van het werk (taken afwisselen, lopend vergaderen, overlegruimte opzoeken).
 • jaarlijks terugkerende sponsoring van beweegevenementen, zoals hardloopwedstrijden, bedrijfscompetities en landelijke wandel- en fietstochten.